Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET)

Sinds 1985 bestaat er een landelijke registratie van families met een erfelijke aanleg voor tumoren, opgezet door de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren.

Families met een erfelijke vorm van kanker vereisen specifieke zorg en begeleiding. Medische controle van familieleden die een verhoogd risico lopen om een erfelijke vorm van kanker te krijgen is erg belangrijk. De StOET stelt zich ten doel het periodieke onderzoek van familieleden die een verhoogd risico hebben op kanker door een erfelijke belasting landelijk te bevorderen en te coördineren.

Wetenschappelijke feiten

Bij 5 tot 10% van de meeste vormen van kanker spelen erfelijke factoren een rol bij het ontstaan ervan.

Personen die de erfelijke aanleg hebben, lopen een sterk verhoogd risico (veelal ca. 30-70%) om een bepaalde vorm van kanker te ontwikkelen.

De StOET heeft in een landelijke registratie duizenden erfelijk belaste families 'genetisch' in kaart gebracht en spoort daarvan de familieleden aan zich te laten onderzoeken op de aanwezigheid van een gen-defect dat een verhoogd risico op het krijgen van kanker met zich meebrengt.

Door periodiek onderzoek van personen met een erfelijke aanleg voor kanker kunnen tumoren in een vroeg of nog niet kwaadaardig stadium worden opgespoord en behandeld, waardoor vroegtijdig overlijden wegens kanker wordt voorkomen.

Het signaleringssysteem van de StOET dat aangeeft dat personen voor periodieke controle moeten worden opgeroepen, voorkomt uitval uit de screeningsprogramma's.

Onderzoek op basis van de gegevens verzameld door de StOET heeft de kwaliteit van de zorg voor erfelijk belaste families verbeterd.

Door de activiteiten van de StOET in de afgelopen 25 jaar loopt Nederland in de zorg en het onderzoek betreffende families met erfelijke kanker voorop ten opzicht van het buitenland.

Locatie

Poortgebouw 2


Poortgebouw Zuid
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden

 

Tel.    071 526 1955
          071 526 2687

Fax     071 521 2137
Email  
info@stoet.nl 

 

ANBI:  ja

KvK:    41180848 

RSIN/fiscaal nummer: 803271347